Steinerkasvatuksen liitot Englannista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta sekä Crossfields Instituutti Englannista ovat saaneet 420 000 euroa Erasmus-apurahaa lukio-opetuksen 3-vuotiseen kansainväliseen Acknowledging Creative Thinking Skills -kehittämisprojektiin. Projekti perustuu Euroopan komission asiakirjaan Making a European area of lifelong learning a reality: communication from the Commission. Blogissani kerron projektin etenemisestä ja pohdin, mitä tarkoitetaan luovan ajattelun lukiolla.

Steinerpedagogiikkaan yleisesti liittyvät blogitekstit löytyvät myös Steinerpedagogiikka-välilehden takaa.

sunnuntai 27. elokuuta 2017

ACTS - Kick Off - Mitä luovan ajattelun taitoja sinulla on?

http://www.sevenlogics.com/apps/countdown/livecountdown/?q=PTM66Bi6TQyVkN%2B9%2BraUcJrkiM5G50Azpc9gJiS0T4OfA53PYVFej47Q1%2BYymWFgY46wdS818wzFcd33H%2BPkPP%2FeX0kPggV%2FKQtGY7MqPxr9wM8M%2B%2BJvj6xufbF%2FzKq0hQnYCjNA9ZhsUPEZu%2FZmAFLw829y0xBGgCObHL1Ce%2BTdVp1wUgRXVIDAQwHrXNdvrwE527mtm1ISqPB67jXfkA%3D%3D 
Tästä alkaa luova lukio!  


Tervetuloa torstaina 31.8.2017 alkaen Snellman-korkeakoulun Ekoateljeehen kuulemaan ACTS - lukiokoulutuksesta!

Ohjelmassa on perusteellinen esitys siitä, mitä ACTS on, miten luovia ajattelun taitoja voi arvioida, miten tuoda non-formaali ja informaali oppiminen osaksi lukion toimintakulttuuria ja miten antaa opiskelijoille palautetta osaamisesta. Tilaisuuden järjestää Steinerkasvatuksen liitto ja Crossfields Instituutti. Ilmoittaudu osoitteeseen pia.pale(at)steinerkasvatus.fi. Kaiken paitsi lounaan saat ilmaiseksi! 


Kolmenlaista luovaa ajattelua

Acts-projektin viimeinen arviointikoulutusviikko alkoi eilen illalla. Tänään jo kuulimme pohdintoja siitä, miten luovan ajattelun taidot voi jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Vapauden filosofiansa lukenut opettaja löytää yhteyden Steinerin pääteokseen: 

1) Avoimeen ja vastaanottavaan ajatteluun kuuluvat 
- havainnoiva ajattelu sekä  
- pidättäytyminen ennakkoluuloista

2) Imaginatiiviseen ajatteluun kuuluvat
- kuvallinen, ei sanallinen, ajateltu mielikuva
- kolmiulotteinen ajattelu, jolloin ihminen kykenee mielikuvissaan näkemään metamorfooseja ja liikkumaan ajassa.
- ajattelun resonanssit ja mallit, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee yhdistämään kokemuksiaan erilaisiin suhteisiin

3) Soveltavaan ajatteluun kuuluvat
- kirjallinen ja sanallinen ilmaisu
- järjestelevä, koordinoiva ajattelu
- heuristinen ajattelu tai improvisaatio, joka tarkoittaa kykyä toimia uudessa tilanteessa yrityksen ja erehdyksen kautta valmiina epäonnistumaan
- kriittinen analyysi
- havainnoiva reflektio, joka on kykyä suhteuttaa omat kokemukset uusiin ja toisten kokemuksiin         
Olemme aivan asian ytimessä. Luovan ajattelun voi tehdä näkyväksi. Luovan ajattelun taitojen esiin saattamiseksi opettaja pystyy suunnittelemaan opetustaan ja oppimistehtäviä niin, että opiskelija voi näyttää luovan ajattelun ilman painostusta, ilman jäykkiä testitilanteita, mutta kuitenkin validilla, riittävällä, autenttisella, ajanmukaisella ja luotettavalla tavalla. 

Olen itse suunnitellut sellaisia oppimistehtäviä tänään. Tule torstaina kokeilemaan, mitä luovan ajattelun taitoja sinulla on!
 

 

perjantai 7. heinäkuuta 2017

Opettaja: Tule opiskelemaan luovan ajattelun taitojen opettamista!

ACTS-opettajankoulutus (20 ECTS) alkaa 17. - 22.1.2018. Kiinnostaisiko sinua? Ohjelma on hieno ja Emerson College on erittäin lähellä Gatwickia. Alla on koulutuksen esittely.

Kaksi edellistä blogitekstiäni ovat johdantoa tähän opettajankoulutukseen: http://luovanajattelunlukio.blogspot.fi/.


torstai 1. kesäkuuta 2017

Haluatko Luovan Ajattelijan Diplomin?Mitä luovan ajattelun diplomiin tulee?
Kuva: Pia Pale

Koska yhteydenottoja ACTS-projektista on alkanut tulla uusilta tuttavuuksilta yhä kasvavassa määrin niin Suomesta, Hollannista kuin Belgiasta (edellisten Etelä-Afrikan, Brasilian ja USA:n lisäksi), on aika avata ACTS-diplomin kaarta lukio-opinnoissa. Kerrattakoon, että luovan ajattelun lukiota ovat suunnitelleet Erasmus+-projektissa Englanti, Norja, Tanska ja Suomi. Nimi ’ACTS’ tulee sanoista Acknowledging Creative Thinking Skills.

Suomen näkökulmasta olemme luomassa toisen asteen lukiodiplomia. Kyseessä ei ole mikään pieni diplomi, vaan koko lukion opetussuunnitelman läpäisevä luovan ajattelun taitojen diplomi. Siihen kuuluvat opinnot istutetaan lukio-opintoihin sisälle ja diplomi myönnetään laajimpana versionaan lukion päättötodistuksen saavalle opiskelijalle, kun hän on opiskellut lukiossa, jolla on diplominanto-oikeus. Diplominanto-oikeus määräytyy sen mukaan, ovatko lukio-opettajat käyneet koulutuksen luovan ajattelun taitojen arviointia varten (katso edellinen blogitekstini). 

Mitä diplomi sisältää? Millä tavalla diplomi suoritetaan?
Tasoja on kaksi. Molemmille tasoille on näillä näkymin tulossa 3-tasoinen diplomi. Tässä on ensimmäinen hahmotelma, se elää ja tarkentuu vielä. Tavoitteet ja sisällöt moduleille on tehty projektin ensimmäisessä vaiheessa, niitä hiotaan ja viimeistellään parhaillaan.

1. TASO
Lukion 1. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:
1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin (luovan ajattelun taidot ovat keskiössä kaikissa
moduleissa, omalla modulilla ne nostetaan vieläkin selkeämmin esiin)
                      Itsenäisen projektityön modulin
2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden modulin
                      Matematiikan modulin
                      Luonnontieteiden modulin
                      Informaatioteknologian modulin
                      Liikkeen ja liikunnan modulin
3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi
                      Vieraiden kielten modulit
                      Globaalin tietoisuuden modulin (suomennetaan paremmin tuonnempana)
                      Taiteen, käsityön ja muotoilun modulin
                      Esittävän taiteen modulin
                      Syventävän luonnontieteiden modulin

2. TASO
Lukion 3. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:
1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden modulin
                      Matematiikan modulin
                      Luonnontieteiden modulin
Liikkeen ja liikunnan modulin
3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi
                      Vieraiden kielten perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Globaalin tietoisuuden perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Taiteen, käsityön ja muotoilun perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Esittävän taiteen perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Informaatioteknologian perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden aine- ja syventävän modulin
                      Matematiikan aine- ja syventävän modulin
                      Luonnontieteiden aine- ja syventävän modulin
                      Liikkeen ja liikunnan aine- ja syventävän modulin

Koulut voivat halutessaan ottaa diplominannon käyttöönsä vähitellen, taso ja diplominosa kerrallaan. Koko pakettia ei tarvitse kerralla haukata, voi aloittaa kevyesti esimerkiksi tason 2 luovan ajattelun sertifikaatilla. Huom! Sen voi suorittaa ja sen voi antaa myös 9. luokalla! 

Jos olet koulutuksenjärjestäjä, rehtori, opo, tai muussa roolissa vastaat koulutuksen suunnittelusta, käytäntöön liittyviä kysymyksiä on varmasti paljon. Niin on minullakin. Kysymys kerrallaan avaan pakettia tänne blogiini ja pidän mielessä, miten hienosti projekti on alkanut ja edennyt. Suuria etappeja ovat jo olleet nämä:
- Erasmus-rahaa tuli 420 000 euroa! Hakemus sai erinomaisen arvion! Diplomin sisältöä ovat suunnitelleet yli 50 opettajaa neljästä eri maasta, parhaillaan on laadunvarmistuksen ja arvioinnin koulutuksen vaihe käynnissä.
- Crossfields Instituutti sai Englannin opetusviranomaisilta myöntävän vastauksen siihen, että viranomaiset arvioivat ja sen perusteella hyväksyvät ACTS-diplomin viralliseksi toisen asteen koulutukseksi.
- Tanskan opetusministeri ja Etelä-Tanskan yliopisto hyväksyivät ACTS-opettajankoulutuksen osaksi yliopistollista opettajankoulutusta.
- Kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut Etelä-Afrikasta, Brasiliasta, USA:sta, Saksasta, Hollannista ja Belgiasta.

Ja kiinnostuneita yhteydenottoja tulee koko ajan lisää! Se on hienoa! Minä uskon tähän projektiin! lauantai 20. toukokuuta 2017

ACTS-opettajankoulutus viralliseksi osaksi opettajan pedagogisia opintoja Tanskassa

Terveisiä Kööpenhaminasta projektiviikolta! ACTS-maailmasta kuuluu pelkkää hyvää! 

Kuva: Pia Pale
Nyt työskennellään kahdella eri osa-alueella: 
  1. ACTS-diplomin kehittämisessä ja 
  2. ACTS-opettajankoulutuksessa.
Tässä blogitekstissä keskityn jälkimmäiseen. Ensimmäisestä tulee lisää tietoa taas tuonnempana.

Keskiviikkona 17.5. Crossfields Instituutin ja Tanskan steinerkasvatuksen liiton edustajat tapasivat Tanskan opetusministerin ja Etelä-Tanskan yliopiston edustajan. Agendalla oli esitellä ACTS-opettajankoulutus ja pyytää sille virallinen status yliopistollisessa lukion aineenopettajakoulutuksessa. Taustakontekstiin kuuluu Tanskan uusi steinerkouluja koskeva laki, jonka mukaan steinerlukiot voivat halutessaan virallistaa lukiokoulutuksensa. Tähän asti lukioluokat Tanskan steinerkouluissa ovat olleet virallistamattomia lukioluokkia. 

Näin suomalaisen näkökulmasta tilanne on ollut monimutkainen, ja edelleenkin on mielenkiintoista, miten steinerkoulut nyt voivat halutessaan virallistaa lukiokoulutuksensa. Kaikki steinerkoulut eivät prosessiin lähde, mutta monet lähtevät, mikä tuo mukanaan edellytyksiä esimerkiksi opettajien kelpoisuuteen. Kaikki ns. Steiner-HF-koulusysteemiin mukaan lähtevät koulut joutuvat kouluttamaan lukio-opettajansa. Sitä varten tarvitaan virallinen steinerkoulun opettajien pedagoginen opintokokonaisuus. ACTS-opettajankoulutus vastaa tähän tarpeeseen.

Kuva: Pia Pale
Lehdistötiedote ja tiedote Tanskan steinerkouluille koskien ministeritapaamista julkaistiin niin ikään 17.5. Tiedotteessa kerrotaan, että tapaaminen oli positiivinen, ja Tanskan steinerkasvatuksen liitto ja Crossfields Instituutti ovat ylpeitä voidessaan kertoa, että steinerpedagoginen opettajankoulutus tulee yliopistotasolla tunnustetuksi opettajankoulutukseksi. Siitä tulee siis opettajan pedagogisten opintojen hyväksiluettava osa, joka edellytetään kaikilta Steiner-HF-koulujen lukio-opettajilta. Yliopisto iloitsee yhteistyöstä ja toivoo, että steinerkoulun opettajat erityisine pedagogisine kokemuksineen voivat vaikuttaa inspiroivasti lukiosektoriin.

Sopimus Etelä-Tanskan yliopiston kanssa
Sopimus tarkoittaa, että ne opettajat, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2018-2019, aloittavat tammikuussa 2018 steinerpedagogiikan opinnoilla. Ensimmäisen kurssin aloittajat päättävät koulutuksensa alkuvuodesta 2019. Opettajat, jotka jo opettavat, tai jotka tulevat opettamaan Steiner-HF:ssä, saavat siten pedagogisen perustan, jolla on juuret antroposofisessa ihmiskuvassa samaan aikaan, kun he saavat tietoa muista didaktisista ja pedagogisista teorioista.

Malli joka koululle
Kuva: Pia Pale
Tanskan seuraava askel on käydä läpi Tanskan steinerlukioiden kaikkien opettajien koulutustarve. Tämä auttaa Crossfields Instituuttia ja Tanskan steinerkasvatuksen liittoa sunnittelemaan seuraavaa viisivuotiskautta ACTS-opettajankoulutuksessa.  

Entäpä Suomen näkökulma?
ACTS-opettajankoulutus alkaa tammikuussa 2018. Jokaisesta maasta tarvitaan vähintään 10 osallistujaa, jotta 20 ECTS:n laajuinen kurssi toteutuu - myös Suomesta. Yhdestä koulusta pitäisi löytyä vähintään 2 opettajaa, jotta ACTS-diplomin voi lukio-opiskelijoille omassa koulussaan myöntää. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan lukio-opiskelijat voivat alkaa toteuttaa ACTS-opintoja steinerlukioissa viimeistään vuodesta 2020 alkaen.

Opettajankoulutuksen kesto on työn ohessa vajaa kaksi vuotta. Koulutus sisältää neljä kontaktiopetusjaksoa Emerson Collegessa, Englannissa, ja noin kuukauden välein Virtual Learning Environment -alustalla suoritettavia opintoja. Ajankohdat täsmentyvät tuonnempana, mutta ei hätää, olemme yrittäneet ajatella ne mahdollisimman mukaviksi sekä opettajille että kouluille. Suomalaiset opiskelevat yhdessä englantilaisten kanssa. Tanskan ja Norjan opettajille muodostetaan oma ryhmänsä, vaikkakin ensimmäinen ja viimeinen Emerson College -tapaaminen on yhteinen.

Kuva: Pia Pale
Olkaahan kuulolla ACTS-aktiivit ja -kiinnostuneet! Laitamme tiedotteita tulemaan viimeistään elokuun lopulla, todennäköisesti jo paljon aiemmin. Elokuussa projektin ohjausryhmä tapaa Helsingissä, ja päivämäärä ja hintakin opettajankoulutukselle täsmentyvät. Olkaa silti yhteydessä asiasta jo nyt, mikäli kysymyksiä tulee: acts@steinerkasvatus.fi. Olemme taas askeleen lähempänä hienoa uutta lukiouudistusta.  

Mikä parasta! 
Ministeritapaamisessa Crossfields Instituuttia pyydettiin mukaan uudistamaan Etelä-Tanskan yliopiston tarjoamia opettajan pedaogisia opintoja. Upeaa! Yhdessä maassa ACTS alkaa siis tavoitteensa mukaan vaikuttaa myös valtavirtapedagogiikankin parissa. Hienoa työtä!


sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

Päättötyö - Rakenna oma maailmasiSteinerkoulun lukion ehkä yksi tunnusomaisimmista piirteistä on 12. luokalla tehtävä itsenäinen projekti, päättötyö. Sen laajuus vaihtelee ACTS-maissa huomattavasti Suomen yhden kurssin laajuudesta Tanskan lähes 300 tunnin laajuiseen projektiin. Päättötyö voi liittyä opiskelijan vapaasti valitsemaan aiheeseen tieteen, taiteen tai käytännön alalta.

 

Kuvat ovat Lappeenrannan steinerkoulun lukion 12. luokan päättötyön kuvitusta.


Luovan ajattelun taitojen vahvistamisen näkökulmasta päättötyö on olennainen osa opiskelijan oppimista. ACTS-diplomiin päättötyö on tulossa omana modulinaan ja tällä hetkellä moduliluonnos antaa opiskelijalle yhtä suuren vapauden aiheen valintaan kuin aiemminkin. Tosin uutena näkökulmana luonnoksessa on se, että opiskelijan on mietittävä, mihin vähintään kahteen eri oppiaineeseen päättötyön toteuttaminen liittyy. 

Olen vapaasti suomentanut luonnoksen seuraavasti (virallinen ACTS-versio tulee aikanaan): 

Päättötyön yleiset tavoitteet:  
Pättötyö auttaa opiskelijaa saavuttamaan lukion jälkeiset tavoitteet opiskelu- ja työuralla, antaa 1) aikaa kehittää omia taitojaan ja 2) mahdollisuuden antaa näytön omista mielenkiinnonkohteistaan tarkoituksenmukaista teknologiaa hyödyntäen. Päättötyön tekeminen kehittää opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja, innostaa uusien aiheiden ja menetelmien oppimiseen, mahdollistaa itseohjautuvuuden omassa oppimisprosessissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Päättötyön tavoitteet: 
1. Opiskelija oppii valitsemaan, suunnittelemaan ja viemään läpi itsenäisen projektin, johon käyttää projektin edellyttämiä taitoja, metodeja ja lähteitä. Opiskelijalla kehittyy taito kuvailla, miksi on valinnut tietyn aiheen projektilleen ja mitä taitoja projektin läpi vieminen vaatii. Opiskelija nimeää tavoitteet ja suunnittelee aikataulun. Mahdolliset projektin vaiheessa etenemistä vaikeuttavat riskit on nimettävä ja kerrottava, miten aikoo niistä selvitä. Työvaiheista on pidettävä kirjaa työsuunnitelmaa seuraten.
2. Opiskelija tutkii, vertaa ja valikoi tietoa ja lähteitä vähintään kahdelta opetussuunnitelman eri aihealueelta siten, että ne auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Opiskelijalla kehittyy taito etsiä tietoa ja lähteitä vähintään kahdelta opetussuunnitelman aihealueelta, arvioida lähteiden käytettävyyttä ja kertoa valintaperusteet niille. Myös lähteiden etsinnästä ja arvioinnista on pidettävä seurantapäiväkirjaa.
3. Opiskelija valitsee ja käyttää eri taitoja, jotka sisältävät tarkoituksenmukaisen teknologian käyttöä ja käytännön osaamista. Hän osoittaa ongelmanratkaisutaitoja vastoinkäymisiä kohdatessaan. Opiskelijalla kehittyy projektinhallinnan taidot tarvittavien taitojen ja tarkoituksenmukaisen teknologian käytön ja käytännön osaamisen alueella.  
4. Opiskelija arvioi itsenäisen projektinsa tavoitteiden saavuttamista ja tekee johtopäätöksiä. Hän esittää työnsä antaen siten näytön osaamisestaan, tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelijalla kehittyy taito viestiä yleisölle työnsä tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta, kyky arvioida tuloksia ja omaa osaamista.


Päättötyönä voi toteuttaa lähes mitä tahansa. Aiheen valinta on vapaa. Opiskelija voi tehdä tutkielman, rakentaa veneen, biljardipöydän tai pitää valokuvanäyttelyn. Itsenäisen projektityön tekeminen antaa mahdollisuuden syventyä itseään koskettaneeseen aiheeseen. Alla on viime kevään esimerkkejä toteutuneista töistä:

Tampereen steinerkoulussa päättötyöaiheet on esitelty vuosikertomuksessa.

Lahden Rudolf Steiner -koulu julkaisi päättötöiden esittelytilaisuudesta videon.

Suurin kysymys tällä hetkellä lienee se, mikä on päättötyön asema jo valmiiksi kiireisenä abivuonna (jos lukio toteutuu kolmevuotisena). Mitä toteutustapoja steinerlukiot ovat ottaneet käyttöön? Kertokaahan! Millä tavalla tällä hetkellä kerrotte opetussuunnitelmassa ja opinto-oppaassa päättötyöstä? Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukion opinto-oppaasta voi katsoa yhden esittelytavan. Esimerkki päättötyön kuvailusta opetussuunnitelmassa voit lukea esim.Vantaan steinerkoulun lukion opetussuunnitelmasta (2006-2016).